Mann Hoa Muavia
من ھو معاویتہ

Faizan e Sahaba o Ahlebait 
Faizan e Ameer e Muavia 
فیضان صحابہ و اہلبیت فیضان امیر معاویہ 
رد تفضیلیت
Radd e Shia 
رد شیعہ Post a Comment

0 Comments