مسند امام اعظم مترجم Musnad e Imam Azam Mutarjim


#شروحات_درجہ_رابعہ

     📗 مسند امام امام اعظم 📗
               ( مترجم اردو )

🔹زبان: ( #عربی #اردو ) 

✍️ مصنف:
               🌺 بانی فقہ حنفی علامہ مولانا امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ 🌺 

✍️ ترجمہ و تشریح :
                           🌸 علامہ مولانا دوست محمد شاکر عفی عنہ 🌸

ناشر:
       📜 فرید بک سٹال 📜

Download

Post a Comment

0 Comments